curso dibujo pintura barcelona  
               
   
   
   
 
Contacte:
espaidart.barcelona@gmail.com
Telèfon: 680 33 88 00
All contents are property of
espaidart©2022
   
   
 
   
 
::: La inscripció als cursos PRESENCIALS i ONLINE és trimestral (12 classes de 2 hores). Depenent de la disponibilitat de places lliures, és possible apuntar-se un cop començat el curs. En aquest cas, el preu dependrà del nombre de classes fetes.
 
       
 

PREUS CURS PRESENCIAL:

1 classe setmanal de 2h:

51,60 €/mes.

(Total trimestre 155€)

Si es fan més classes a la setmana s'aplica descompte.

 

HORARIS CURS PRESENCIAL:

Torn A: Dilluns de 17h - 19h

Torn B: Dilluns de 19h - 21h

Torn C: Dimarts de 17h -19h

Torn D: Dimarts de 19h - 21h

Torn E: Dijous de 17h -19h

Torn F: Dijous de 19h - 21h

 

PREUS CURS ONLINE:

1 classe setmanal de 2h: 40€/mes. (Total trimestre 120€).

HORARIS CURS ONLINE:

Torn 1: Dimecres de 18h - 20h

Torn 2: Dimecres de 19h - 21h

 

NOTA: Les classe perdudes son recuperables

NO S'HA DE PAGAR MATRÍCULA