Contacte:
espaidart.barcelona@gmail.com
Telèfon: 680 33 88 00
All contents are property of
espaidart©2020
   
   
       
 
A “Espaidart” hi han dos opcions a l'hora de planejar un curs:

:::Curs especialitzat.
Depenent del nivell, dels interessos, objectius i necessitats de cada alumne, a l'inici del trimestre s'estableixen els objectius a assolir. Segons el ritme de progressió de cada alumne, es van plantejant els diferents exercicis a mida que el curs avança, establint sempre un constant diàleg entre el professor i l'alumne.

:::Curs programat.
Es segueix un temari fixe, amb una sèrie d'exercicis prèviament establerts. Deixant sempre un marge a possibles reajustaments depenent de l'evolució de l'alumne.

A continuació us presentem un breu resum dels catorze programes dels cursos disponibles:

 

 
 
             
    Curs de "Collage". 12 sessions     Curs de "Pintura 1 ". 12 sessions
    Experimentació, creativitat.     Introducció al món del color.
                 
             
    Curs de "Tècniques de dibuix". 12 sessions   Curs de "Pintura 2 ". 12 sessions
    Introducció a diferents materials     Introducció al món del color.
                 
Curs de "Textures i Colors". 12 sessions Curs de "Pintura 3 ". 12 sessions
Experimentació, creativitat. Experimentació, creativitat.
 
 
Curs de "Dibuix 1 ". 12 sessions   Curs de "Tinta Xina ". 12 sessions
Treball de línia. Experimentació, creativitat.
 
 
Curs de "Dibuix 2 ". 12 sessions Curs de "Anilines". 12 sessions
Clars i foscos Color
                 
             
Curs de "Dibuix 3 ". 12 sessions   Curs de "Aquarel.la". 12 sessions
Aprofundiment. Color
       
 
Curs de "Dibuix de Paisatge Urbà "   Curs de "Pintura de Paisatge"
Dibuix a l'exterior. Color a l'exterior.