Contacte:
espaidart.barcelona@gmail.com
Telèfon: 680 33 88 00
All contents are property of
espaidart©2017
   
   
         
   

Inscripcions als cursos o qualsevol consulta a:

       
  espaidart.barcelona@gmail.com          
Telèfons 680 33 88 00 i 649 24 52 18        
           
O fes-nos una visita en horari de clase a:    
  C/ Ros de Olano, 9. Barcelona.      
  Tots els dilluns i dimarts, de 17.30h a 21.30h